Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

Seminář - Nové možnosti podpory pro zemědělce - sociální zemědělství

Čtvrtek 13. září
Seminář - Nové možnosti podpory pro zemědělce - sociální zemědělství

Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství Vás srdečně zvou na seminář Nové možnosti podpory pro zemědělce - sociální zemědělství.

Seminář se uskuteční 13. září 2018 v Radešínské Svrtace.
Seminář má informační a aktivizační charakter a je jednou z aktivit Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR. Seminář je součástí programu IX. ročníku Národní výstavy „Den českého strakatého skotu“.
Cílovou skupinou semináře je zemědělská veřejnost, zástupci obcí, neziskových organizací a veřejné správy; podnikatelské subjekty a jiní zájemci o problematiku sociálního zemědělství.
Seminář se uskuteční pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Podrobnosti o semináři včetně programu najdete zde.