Služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti dotační a projektového poradenství


Pro zájemce o přírodní zahrady nebo zlepšení stavu zeleně z řad obcí, škol nebo i fyzických osob je v České republice dostupná celá řada dotačních a grantových programů, které vyhlašují různí donátoři. Dále nabízíme majitelům i nájemcům lesů pomoc se žádostí o finanční příspěvky na hospodaření v lesích.

V těchto dotačních řízeních není jednoduché se bez předchozích zkušeností orientovat, případně zpracovat kompletní požadovanou projektovou dokumentaci, která nezřídka musí obsahovat celou řadu příloh včetně stanovisek příslušných orgánů, odborné posudky, prováděcí dokumentace akce, posouzení výchozího stavu lokality apod. Proto případným zájemcům o dotační programy na veřejnou zeleň, ochranu přírody, výsadby zeleně,  obnovu lesních porostů apod. nabízíme naše dlouholeté zkušenosti s přípravou žádostí a čerpáním dotací v této oblasti.


K nabízeným činnostem v oblasti dotačního poradenství patří zejména:
- informace o aktuálních dotačních programech
- posouzení vašeho záměru s podmínkami konkrétního dotačního programu
- zajištění povinných příloh projektové žádosti
- zpracování prováděcí dokumentace projektu včetně rozpočtu
- případně zpracování celé projektové žádosti


V případě zájmu o služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti dotačního poradenství kontaktujte: Bc. Marek Holemář, tel.: 736 523 681, e-mail: marek.holemar@ekovysocina.cz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

Chaloupky o.p.s.