Ostatní služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o.


Vedle nabídky specializovaných služeb v oblasti praktické ochrany přírody a krajiny a v oblasti přírodních zahrad nabízí společnost EKOVYSOČINA s.r.o. ještě další nespecializované doplňkové služby:

- údržba pozemků mimo chráněná území
- údržba městské zeleně menších měst a obcí, včetně specifických nabídek jako je údržba zeleně na hřbitovech apod.
- sečení a údržba travních porostů (včetně velkoplošných pozemků)
- lesnické práce, včetně úklidu klestu, přípravy lesní výsadby, zakládání lesů, ožínání výsadeb, stavba oplocenek, probírka a prořezávka lesů, chemická ochrana proti okusu
- příprava palivového dřeva (včetně zpracování vlastního dřeva zákazníka)
- stavba pastevenckých ohrad
- výroba štěpky, mulče, mulčovací kůry
- drcení a štěpkování biomasy (do průměru 120 mm)
- odvoz a likvidace zahradního odpadu
- případně další služby dle poptávky


V případě zájmu o služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti doplňkových služeb kontaktujte: Bc. David Kucharič, DiS., tel.: 725 258 872, e-mail: david.kucharic@ekovysocina.cz 

Chaloupky o.p.s.