Služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti přírodních zahrad


Přírodní zahrady jsou velmi hodnotným životním prostorem. Jsou pestré, rozmanité a zároveň skýtají prostor pro odpočinek i aktivní pohyb a trávení volného času. Lidem, kteří touží přiblížit se přírodě a pustit ji do svého života, se za píli a snahu odmění zdravou úrodou. Jsou to oázy pro rostliny, živočichy i člověka.

Každá přírodní zahrada je jedinečná a zrcadlí se v ní osobnost jejího majitele a zahradníka. Může mít podobu anglického parku, okrasné francouzské zahrady, divoké lesní zahrady, vesnické zahrádky, zahrady u moderní novostavby i reprezentativního firemního areálu. Principy přírodních zahrad lze využít i v péči o sídelní zeleň. Co dělá zahradu přírodní zahradou, je způsob péče. Musí se obejít bez rašeliny, lehce rozpustných minerálních hnojiv a pesticidů. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Z dalších 30 kritérií, která se vztahují k založení zahrady a péči o ni, musí být splněno alespoň 10 (např. využívání dešťové vody, živý plot z planých keřů, kompostování, ovocná zahrada atd.). Cílem těchto opatření je vytvořit pestré životní podmínky pro rostliny i živočichy, kteří se navzájem podporují a poskytují si výhodné podmínky k životu, a docílit tak rovnováhy v ekosystému. V zorném poli přírodního zahradníka pojmy „škůdce“ a „plevel“ poněkud mění svůj význam.

Při tvorbě přírodních zahrad se vychází z místních geologických, biologických a ekologických podmínek, které jsou typické pro dané území. Podle nároků rostlin na stanoviště jsou pak vybírány původní odolné (i nenáročné nepůvodní) rostlinné druhy, které působí v daném celku přirozeně a také z nich mají užitek včely, ptáci a další živočichové.

Po splnění výše zmíněných kritérií může být majiteli zahrady udělena plaketa Přírodní zahrada. Obzvláště pozoruhodným zahradám s potenciálem šířit myšlenku přírodních zahrad široké veřejnosti se uděluje plaketa Ukázková přírodní zahrada.


Společnost EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti přírodních zahrad nabízí tyto služby:

- poradenství a konzultace k přírodním zahradám, návrhy přírodních zahrad včetně realizace návrhů
- zakládání záhonů včetně dodávky a zakládání vyvýšených záhonů
- mulčování zahrad, povýsadbová péče, dlouhodobá údržba záhonů
- řez trvalek, keřů, živých plotů. ovocných stromů, prořezávky, kácení dřevin,
- stavby jezírek a drobných vodních prvků
- zakládání dalších stanovišť přírodních zahrad (trvalkové záhony, kameniště, broukoviště, hadoviště, bylinkové spirály apod.)
- zahradnické práce dle požadavků zákazníků
- lektorská činnost, vedení praktických participačních zahradnických workshopů
- případně další zahradnické práce dle poptávky


V případě zájmu o služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti přírodních zahrad kontaktujte: Ing. Tereza Čapková, tel.: 739 563 274, e-mail: tereza.capkova@ekovysocina.cz 

Chaloupky o.p.s.