Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Projekt
Rozvoj sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o.
je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je rozvoj integračního sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o. prostřednictvím rozšíření nabídky společnosti o nový produkt - specializované stavební práce, které vhodně doplní stávající portfolio služeb nabízených společností. To umožní tvorbu nových pracovních míst pro znevýhodněné osoby ve venkovských oblastech regionu MAS Podhorácko.


Realizátor projektu: EKOVYSOČINA s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009032
Období realizace projektu: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2020
Kontatkní osoba projektu: Bc. Marek Holemář