Seznam referenčních zakázek společnosti EKOVYSOČINA s.r.o.Společnost EKOVYSOČINA s.r.o. je řádným členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvrobu.

Právnické osoby:
ZO ČSOP Kněžice
- ruční kosení přírodní rezevace Na podlesí, k.ú. Hrutov
- ruční kosení přírodní památky Urbánkův palouk, k.ú. Vísku u Kněžic
- výroba infotabulí pro naučné stezky
- a další
CHALOUPKY o.p.s.
- dlouhodbá údržba výukové školní přírodní ukázkové zahrady v Horní Krupé
- údržba zahradně-terapeutického areálu v Balinách
- a další
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Jižní Morava
- likvidace pajasanů injektáží v přírodní rezervaci Liščí vrch
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Jižní Čechy
- management lokality Horní a Dolní Namšíny
- management lokality Rybník Karhov
Obec Velká Losenice
- sadovnické úpravy a tvorba nových zahradních prvků v zahradě ZŠ a MŠ Velká Losenice
Kraj Vysočina
- ruční kosení na zvláště chráněných územích Borecká skalka, V Mezence, Na Ostrážné, U Hamrů a Rybník Starý
- Asanační opatření na území PR Na Podlesích
SKP Jihlava - azylový dům pro muže
- dodávka zahradní pergoly
- zahradnické úpravy vnitrobloku
Obec Radonín
- údržba veřejné zeleně
- údržba veřejných komunikací
- lesnické práce
- a další
Město Velké Meziříčí
- oprava informačních tabulí naučné stezky
MŠ Čtyřlístek Třebíč
- terénní úpravy zahrady a založení bylinkových záhonů
MŠ Brodská Žďár nad Sázavou
- vedení zahradnických workshopů a úpravy školní zahrady
Ministerstvo obrany ČR
- pravidelná venkovní údržba heliportu mulčováním
Obec Stará Říše
- dodání projektové dokumentace úprav zahrady MŠ Stará říše
Obec Hybrálec u Jihlavy
- příprava projektové dokumentace úspěšného dotační žádosti na revitalizaci veřejné zeleně
Obec Osové
- příprava projektové dokumentace úspěšné dotační žádosti na revitalizaci zeleně obce
MŠ Santiniho Žďár nad Sázavou
- výroba, doprava a usazení vyvýšených záhonů ve školní zahradě
BKO s.r.o.
- výroba paletového nábytku do provozovny
a další...


Fyzické osoby: 
- realizace zahrady RD Smrčná u Jihlavy
- návrh soukromé zahrady v obcí Lukovany
- oprava oplocení zahrady v obci Mastník
- výstavba pastevecké ohrady v obci Lavičky
- stavba suché zídky a plotu v Čáslavi
a další... 

 


 

 


 

Chaloupky o.p.s.