Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Reference

Výroba vyvýšených záhonů pro komunitní zahradu v Třebíči

Výroba vyvýšených záhonů pro komunitní zahradu v Třebíči

20.4.2018 Výroba vyvýšených záhonů pro výukovou a komunitní Zahradu u řeky v Třebíči. Objednatel: Chaloupky o.p.s.

Asanační opatření - EVL Na Podlesích

Asanační opatření - EVL Na Podlesích

19.4.2018 Realizace asanačního managementu na zvláště chráněného území na Podlesí - asanační kosení, redukce bultů ostřice odchylné, odstranění náletových dřevin včetně pařezů. Objednatel: Kraj Vysočina

Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina

Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina

19.4.2018 Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina - revitalizace trávníkových ploch, zmlazení keřové výsadby, dosadba růží, mulčování záhonů. Objednatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

16.4.2018 Označení hranic vybraných evropsky významných lokalit na území Kraje Vysočina včetně zajištění informovanosti o přírodních hodnotách území - značení lokalit: Kamenný vrch u Heraltic, Niva Doubravy, Opatovské zákopy, U Miličovska, Hajnice, Údolí Oslavy a Chvojnice. Objednatel: Kraj Vysočina

Zpracování návrhu zahradních úprav - FOKUS Vysočina

Zpracování návrhu zahradních úprav - FOKUS Vysočina

6.4.2018 Zpracování kompletního návrhu zahradnických úprav pro FOKUS Vysočina z.ú. Objednatel: FOKUS Vysočina z.ú.

Příprava lesní výsadby

Příprava lesní výsadby

15.3.2018 Lesnické práce - příprava lesní výsadby na obecních pozemcích - likvidace klestu, vyžnutí ploch, vyřezání nežádoucích porostů. Objednatel: Obec Pokojovice