Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

Reference

Výroba a instalace informačních tabulí naučné stezky

Výroba a instalace informačních tabulí naučné stezky

8.11.2017 Výroba a instalace informačních tabulí nové naučné stezky Na Hrádku - Třebíč. Objednatel: ZO ČSOP Kněžice

Oprava informačních tabulí naučné stezky Balinské údolí

Oprava informačních tabulí naučné stezky Balinské údolí

8.11.2017 Oprava informačních tabulí naučné stezky v přírodní parku Balinské údolí pro Město Velké Meziříčí. Objednatel: Město Velké Meziříčí

Kosení mokřadu Rybník Karhov

Kosení mokřadu Rybník Karhov

7.11.2017 Údržba rašeliniště Rybník Karhov pomocí ručního kosení. Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Tvorba nových zahradních prvků v zahradě ZŠ Velká Losenice

Tvorba nových zahradních prvků v zahradě ZŠ Velká Losenice

16.10.2017 Sadovnické úpravy, odborné vedení workshopů a tvorba nových zahradních prvků ve školní zahradě ZŠ Velká Losenice. Objednatel: obec Velká Losenice

Chemická injektáž pajasanů v PR Liščí vrch

Chemická injektáž pajasanů v PR Liščí vrch

29.9.2017 Likvidace pajasanů žláznatých v přírodní rezervaci Liščí vrch metodou chemické injektáže totálním herbicidem. Realizace podzim 2017. Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kosení přírodní památky Borecká skalka

Kosení přírodní památky Borecká skalka

10.8.2017 Zajištění péče na zvláště chráněném území přírodní památky Borecká skalka. Objednatel: Kraj Vysočina