Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Výroba a montáž kompostovacích toalet pro výukovou zahradu

Kompostovací toalety