Podpora Nadace VIA v době po koronakrizi

Čtvrtek 5. listopadu

nadace Via

Díky otevřené grantové výzvě na podporu sociálních podniků po koronavirové krizi se nám podařilo stát se jedním z osmnácti podniků, které získaly za podpory Nadačního fondu Avast až půl milionu korun, včetně služeb mentora a další odborné konzultace s cílem posílit naši odolnost pro případ podobné krize v budoucnu.

"Do otevřené grantové výzvy na podporu sociálních podniků po koronavirové krizi se přihlásilo 81 podniků. Odborná komise vybrala 18 z nich, které dostanou díky štědré podpoře Nadačního fondu Avast grant až půl milionu korun. Součástí podpory jsou i služby mentora a další odborné konzultace s cílem posílit odolnost podniků pro případ podobné krize v budoucnu. 

V rámci výzvy byly podpořeny podniky, které zaměstnávají sociálně, zdravotně nebo jinak znevýhodněné osoby, jsou významnými hráči ve své komunitě nebo regionu a výrazně je zasáhla krize způsobená epidemií koronaviru. Komise složená z odborníků na sociální podnikání a zástupců Nadace Via a Nadačního fondu Avast vybrala k podpoře takové podniky, které i v době krize zůstaly aktivní, chtějí se dále rozvíjet a připravit na podobné situace v budoucnu a jsou ochotné se o své zkušenosti dělit s ostatními a přispět tak k rozvoji sociálního podnikání v ČR."

Více informací o grantové výzvě naleznete zde.