Změny v režimu Náhradního plnění od roku 2017

Středa 20. září

DSC_0649

1. 10. 2017 vejde v účinnost novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., která mění podmínky poskytování náhradního plnění.

Novela stanoví, že: “dodavatel může náhradní plnění poskytnout odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží stanovené údaje do elektronické evidence vedené MPSV.”
Abychom Vám mohli poskytnout náhradní plnění zpětně za rok 2017, musíme provést jeho evidenci nejpozději do 29.11.2017.
Pro splnění výše uvedených podmínek potřebujeme vaši “Žádost o poskytnutí náhradního plnění za rok 2017” obsahující seznam letošních uhrazených faktur, které od nás požadujete zaevidovat do režimu náhradního plnění. Žádost zašlete nejpozději do 1.10.2017  na email: nahradniplneni@ekovysocina.cz
Na plnění realizovaná po 1. 10. 2017 bude třeba vždy oznámit požadavek na čerpání náhradního plnění dle instrukcí uvedených na novevydaných fakturách.
Děkujeme všem odběratelům za dosavadní přízeň.