Ukázky z našich realizací

KRAJINÁŘSKÝ MANAGEMENT


„Příroda ví nejlépe?“ 

Tradiční názory, že existuje tzv. „přírodní rovnováha“ mohou vést k závěru, že biodiverzita se nejlépe rozvíjí bez lidských zásahů.

V našich podmínkách již ale prakticky neexistuje území, jehož vývoj by nebyl ovlivněn činností člověka. V mnoha případech lidé pozměnili životní prostředí natolik, že zbývající druhy potřebují lidskou intervenci, aby vůbec přežily. 

Aby si chráněná území (či přírodně cenné lokality) zachovávala svoji biologickou rozmanitost, je třeba podporovat přirozené prostředí vzácných či konkurenčně neschopných živočichů a rostlin prostřednictvím druhové ochrany.  

Příroda vytrvale pracuje na tom, aby se zemědělsky nevyužitelná území proměnila zpátky v lesy, v důsledku čehož tato území zarůstají agresivními a konkurenčně silnými druhy rostlin a nálety dřevin.


V oblasti praktické ochrany přírody s ohledem na plány péče jednotlivých území nabízíme:

  • kosení chráněných území – ruční či ručně vedenou sekačkou, vč. obtížných terénů

  • mulčování ploch – vč. obtížných terénů

  • odstraňování nežádoucích a nepůvodních druhů rostlin, náletových dřevin, vč. metody chemické injektáže

  • prořezávka dřevin a jejich zpracování – štěpkování pro mulč a biomasu

  • obnova odtokových stružek, budování a obnova tůní

  • výstavba a údržba značení chráněných území a naučných stezek

  • další práce dle potřeb zákazníka


V případě zájmu o služby v oblasti ochrany přírody nás kontaktujte na email: info@ekovysocina.cz či na tel. čísla, která naleznete v záložce "Kontakt".


 

NAPIŠTE NÁM