Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

Asanační opatření - EVL Na Podlesích

19.4.2018

Druh zakázky: Krajinářství

Asanační opatření - EVL Na Podlesích

Realizace asanačního managementu na zvláště chráněného území na Podlesí - asanační kosení, redukce bultů ostřice odchylné, odstranění náletových dřevin včetně pařezů. Objednatel: Kraj Vysočina

Asanační opatření - EVL Na Podlesích

Kraj Vysočina