Informační panely pro maloplošná zvláště chráněná území v Kraji Vysočina

19.10.2022

Druh zakázky: Krajinářství

Informační panely pro maloplošná zvláště chráněná území v Kraji Vysočina

Výroba a instalace 49 nových informačních panelů ve 33 přírodních rezervacích a přírodních památkách Kraje Vysočina včetně vytvoření informačního a grafického obsahu s cílem zajistit informovanost věřejnosti o předmětu ochrany na jednotlivých lokalitách. Objednatel: Kraj Vysočina

Informační panely pro maloplošná zvláště chráněná území v Kraji Vysočina

Informační panely v MZCHÚ Kraje Vysočina