Schody a zastínění maringotky v lesní školce

Lesní mateřská škola Třebíč