Reference

Kosení přírodní památky Borecká skalka

Kosení přírodní památky Borecká skalka

10.8.2017 Zajištění péče na zvláště chráněném území přírodní památky Borecká skalka. Objednatel: Kraj Vysočina

Kosení luk pod Urbánkovým paloukem

Kosení luk pod Urbánkovým paloukem

14.7.2017 Kosení luk pod Urbánkových paloukem za účelem obnovy biologické hodnoty těchto mokřadních luk. Objednatel: ZO ČSOP Kněžice

Stavba pastevecké ohrady pro ovce

Stavba pastevecké ohrady pro ovce

3.7.2017 Stavba pastevecké ohrady pro ovce v katastru obce Lavičky. Objednatel: fyzická osoba

Zpracování projektové dokumentace pro obnovu zeleně v obci Osové

Zpracování projektové dokumentace pro obnovu zeleně v obci Osové

3.7.2017 Zpracování kompletní zahradnické projektové dokumentace na obnovu zeleně v obci Hybrálec k úspěšné dotační žádosti v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí - Výzva č. 10/2016. Objednatel: obec Osové

Zpracování návrhu revitalizace zeleně v obci Hybrálec

Zpracování návrhu revitalizace zeleně v obci Hybrálec

3.7.2017 Zpracování kompletní zahradnické projektové dokumentace na revitalizaci zeleně v obci Hybrálec k úspěšné dotační žádosti v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí - Výzva č. 10/2016. Objednatel: obec Hybrálec

Pergola se zelenou střechou

Pergola se zelenou střechou

15.6.2017 Realizace pergoly se zelenou střechou pro Azylový dům pro muže v Jihlavě. Objednatel: SKP Jihlava