Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje

26.7.2019

Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje

Výroba a instalace 9 kusů odpočívadel a 10 kusů informačních tabulí na cyklostezce podél soutoku řek Moravy a Dyje. Objednatel: Jihomoravský kraj

Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje

Instalace vybavení na cyklostezce