Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec

1.7.2019

Druh zakázky: Zahradnicví

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec

Obnova ploch veřejné zeleně v obci Hybrálec formou opatření přírodě blízkému charakteru - realizace nových výsadeb dřevin a trvalek původních druhů, které podpořily druhovou skladbu a zvýšily variabilitu biotopů v obci. Objednatel: Obec Hybrálec Realizováno s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky.

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec