Značení hranic evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina

21.10.2022

Druh zakázky: Krajinářství

Značení hranic evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina

Výroba a instalace 34 nových informačních panelů ve evropsky významných lokalitých Kraje Vysočina včetně vytvoření informačního a grafického obsahu s cílem zajistit informovanost věřejnosti o předmětu ochrany na jednotlivých lokalitách a výroba a instalace 189 kusů značení hranic území. Objednatel: Kraj Vysočina

Značení hranic evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina

Značení hranic evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina