EKOVYSOČINA s.r.o.EKOVYSOČINA s.r.o. byla založena v 25. listopadu 2015. Již od svého vzniku se hlásí k principům sociálního podnikání, když ve své zakládací listině deklaruje, že byla založena za účelem společensky prospěšného cíle zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce a zisk bude reinvestován do rozvoje sociálního podniku a naplňování jeho společensky prospěšných cílů.

Vize společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. je přidat k ochraně krajiny a přírody další silnou přidanou hodnotu v podobě vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby. Vycházíme z principu, že člověk je v první řadě především součástí přírody a proto je i naše podnikání zaměřen na vztah člověka k přírodě a jeho závislost na přírodních zdrojích. Naše podnikání naplňuje principy sociálního podnikání. Jsme přívětivým a vstřícným zaměstnavatelem s aktivním přístupem k dalšímu vzdělávání zaměstnanců, kteří se mohou aktivně podílet na směřování podniku. Vytvořená pracovní místa respektují znevýhodnění pracovníků – hlavním kritériem pro jejich hodnocení nebude jejich výkonost, ale snaha a chuť pracovat. Umožňujeme nepravidelnou pracovní dobu, což dává prostor pro práci na částečné úvazky. Při výběru pracovníků spolupracujeme s místními aktéry – poskytovateli sociálních rehabilitací, tak abychom umožnili další rozvoj uživatelů těchto služeb. Dbáme na to, aby naše podnikatelské činnosti byly v souladu s principy ochrany krajiny a přírodních zahrad. Společnost budujeme jako trvale udržitelnou a to především v oblasti finančního řízení. Zisk společnosti reinvestujeme pro rozvoj podniku. Z výsledků hospodaření vytváříme rezervu pro obnovu vybavení, případně pro realizaci rozvojových záměrů. Budujeme portfolio kvalitních služeb a usilujeme o dostatečně široké spektrum zákazníků.

Nabídka služeb společnosti:


Specializované služby v oblasti ochrany přírody a krajiny
Podrobná nabídka služeb v této oblasti je uvedená zde. Všechny tyto postupy jsou pod dohledem odborného pracovníka pro ochranu přírody - Bc. Davida Kuchariče, který zajistí potřebnou odbornost pro získání těchto zakázek.  


Specializované služby v oblasti přírodních zahrad
Podrobná nabídka služeb v této oblasti je uvedená zde. Samotná realizace zakázek bude pod dohledem odborného pracovníka pro oblast přírodních zahrad – Ing. Tereza Zichová, která zajistí potřebnou odbornost pro získání těchto zakázek.


Nespecializované doplňkové služby
Třetím produktem jsou nespecializované doplňkové služby. Podrobná nabídka služeb v této oblasti je uvedená zde.


Provoz společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. je podporován Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektu "EKOVYSOČINA s.r.o. - specializované služby pro ochranu přírody a přírodní zahrady" r.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001417 prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
 

Chaloupky o.p.s.