Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

Projekt
Zázemí sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o. - vybudování zázemí pro dřevovýrobu
je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je další rozvoj existujícího integračního sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o. o produkty nově vybudované truhlářské dílny, které vhodně rozšíří portfolio produktů a služeb nabízených společností. To umožní vytvoření dalšího nového pracovního místa pro osoby z cílové skupiny projektu ve venkovských oblastech regionu MAS Podhorácko. Výsledkem projektu jsou nově vytvořená pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním v nově vybudované truhlářské dílně, která vznikla stavební úpravou nevyužívaného zemědělského objektu v obci Radonín.


 

Realizátor projektu: EKOVYSOČINA s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0010831
Období realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2020
Kontaktní osoba projektu: Bc. Marek Holemář
 

 Projekt
Rozvoj sociální podniku EKOVYSOČINA s.r.o. o nový produkt pilařské výroby
je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o. o pilařskou výrobu truhlářského a stavebního řeziva ve vlastní pilnici prostřednictvím provozování pásové kmenové pily.
To umožní tvorbu nových pracovních míst pro znevýhodněné osoby.


Realizátor projektu: EKOVYSOČINA s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011913
Období realizace projektu: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2020
Kontaktní osoba projektu: Bc. Marek Holemář