Společnost EKOVYSOČINA s.r.o. se již od svého vzniku v roce 2015 hlásí k principům sociálního podnikání.
To znamená že při svém provozu v praxi naplňujeme všechny rozpoznávací znaky sociálního podnikání:

1) společensky prospěšný cíl: 
-
společnost Ekovysočina byla založena s cílem vytváření pracovních míst, zaměstnávání a sociálního začleňování znevýhodněných osob na trhu práce. Tento cíl deklaruje již ve své zřizovací listině.  

2) sociální prospěch:
- podíl zaměstnanců ze znevýhoděných skupin skupin na trhu práce tvoří vždy minimálně 50% všech zaměstnanců společnosti;
- zaměstnanci jsou vzděláváni na základě zjišťěných vzdělávacích potřeb;
- zaměstnanci jsou pravidelně informováni o výsledcích společnosti prostřednictvím firemního zpravodaje a pravidelných celofiremních setkání zaměstnanců;
- zaměstnanci mají možnost podílet se na směřování podniku prostřednictvím pravidelného průzkumu spokojenosti zaměstnanců;
- společnost zaměstnává asistenta na podporu zaměstnanců z řad znevýhodněných skupin na trhu práce. 

3) ekonomický prospěch:
- případný zisk společnosti je reinvestován do rozvoje společnosti. Tento princip je deklarován již v zakládací listině společnosti a způsob nakládaní se ziskem je pravidelně zveřejňován ve sbírce listin;
- řízení společnosti je nezávislé na externím zřizovateli nebo vlastníkovi.

4) environenmentální prospěch:
-
při našem podnikání klademe důraz nejen na to, aby bylo společensky prospěšné, ale také trvale udržitelné. Z toho důvodu v praxi dodržuje tyto zásady environmentálního šetrného podnikání:
- třídíme odpad;
- využíváme přednostně ekologické prostředky - vodou ředitelné barvy, nátěry přírodními oleji, apod.;
- používáme úsporné spotřebiče tam, kde to provoz umožňuje (úsporné zářivky na dílnách apod.);
- při administrativě využíváme výhradně recyklovaný papír, naplnitelné tonery a pijeme fair trade kávu :)
- při nákupech materiálu upřednostňujeme velké balení pro snížení množství odpadu z obalového materiálu;
- motivujeme zaměstnance k dodržování těchto pravidel pravidlenou odměnou za jejich dodržování.

5) místní prospěch:
- využíváme přednostně tam kde je to možné místní dodavatele pro snížení emisí vzniklých při přepravě zboží a materiálu;
- upřednostňujeme zakázky místních zákazníků, dodáváme služby a zboží téměř výhradně zákazníkům v Kraji Vysočina - viz. naše Reference;
- zaměstnáváme výhradně místní zaměstnance v místě našeho podnikání;
- spolupracujeme s místními aktéry - aktivně se účastníme zasedání místních akčních skupin, spolupracujeme s obcemi a úřady v místech našeho podnikání.