JSME SOCIÁLNÍ PODNIK

EKOVYSOČINA s.r.o. se již od svého vzniku v roce 2015 hlásí k principům sociálního podnikání.

To znamená že při svém provozu v praxi naplňujeme všechny rozpoznávací znaky sociálního podnikání:

1. Společensky prospěšný cíl sociálního podniku spočívá v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

2. Sociální prospěch:

a. podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců
b. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob
c. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku.

3. Ekonomický prospěch:

a. alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů
b. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi
c. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

4. Environmentální prospěch:

a. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady  naplňuje v praxi.

5. Místní prospěch:

a. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby
b. podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů
c. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.