Reference

Turistický přístřešek Balinské údolí

Turistický přístřešek Balinské údolí

16.12.2022 Výroba, dodávka a stavba turistického přístřešku pro čtyři osoby pro naučnou stezku Balinským údolím. Objednatel: Město Velké Meziříčí

Ptačí pozorovatelna Starý Přísecký rybník

Ptačí pozorovatelna Starý Přísecký rybník

12.12.2022 Realizace dřevěné ptačí pozorovatelny v přírodní památce Starý Přísecký rybník. Objednatel: Kraj Vysočina

Lávka pro pěší v Údolí Chlébského potoka

Lávka pro pěší v Údolí Chlébského potoka

1.11.2022 Vybudování lávky pro pěší na území přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka. Objednatel: Kraj Vysočina

Značení hranic evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina

Značení hranic evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina

21.10.2022 Výroba a instalace 34 nových informačních panelů ve evropsky významných lokalitých Kraje Vysočina včetně vytvoření informačního a grafického obsahu s cílem zajistit informovanost věřejnosti o předmětu ochrany na jednotlivých lokalitách a výroba a instalace 189 kusů značení hranic území. Objednatel: Kraj Vysočina

Informační panely pro maloplošná zvláště chráněná území v Kraji Vysočina

Informační panely pro maloplošná zvláště chráněná území v Kraji Vysočina

19.10.2022 Výroba a instalace 49 nových informačních panelů ve 33 přírodních rezervacích a přírodních památkách Kraje Vysočina včetně vytvoření informačního a grafického obsahu s cílem zajistit informovanost věřejnosti o předmětu ochrany na jednotlivých lokalitách. Objednatel: Kraj Vysočina

Zahrada rodinného muzea Kodet Velké Meziříčí

Zahrada rodinného muzea Kodet Velké Meziříčí

12.9.2022 Úprava zahrady bývalého luteránského gymnázia ve Velkém Meziříčí, které bylo rekonstruováno na muzeum tří generací umělecké rodiny Kodetů. Objednatel: Muzeum Kodet s.r.o.