POSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Jsme uznaný zaměstnavatel na chráněném trhu práce.

Náhradní plnění - ušetřete 36% z hodnoty námi dodaných služeb!!!

Neplatíte odvody do státního rozpočtu zbytečně?

Společnost EKOVYSOČINA s.r.o. jako uznaný zaměstanavatel na chráněném trhu práce zaměstnává více než 50% zdravotně postižených pracovníků a je oprávněna poskytovat náhradní plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Naše služby pro Vás tak mohou být ještě výhodnější, protože veškeré námi dodávané služby a zboží lze započítat jako Náhradní plnění. Odběrem našich kvalitních, odborných a cenově dostupných služeb tak můžete navíc současně ušetřit na povinných odvodech do státního rozpočtu. Ty jsou povinné pro všechny zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, kteří neplní zákonnou povinnost přímo zaměstnáním osoby se zdravotním postižením. Snižte si Vaše náklady o 36% odebráním našich služeb a jejich následným započítáním jako Náhradní plnění!

Veškeré odběry v režimu náhradního plnění evidujeme v registru MPSV ČR dle platného zákona, což vám jako zákazníkům přináší 100% právní jistotu. Chcete-li si námi dodané služby uplatnit v rámci náhradního plnění, zašlete číslo uhrazené faktury nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejího zaplacení na e-mail: nahradniplneni@ekovysocina.cz

Po zaevidování faktury do systému evidence náhradního plnění vám přijde e-mailem výzva k potvrzení odebraného plnění.

Následující tabulka uvádí celkový průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců, povinnou výši odvodů do státního rozpočtu (při neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením), a proti tomu nutnou výši nákupu ve formě náhradního plnění pro kompenzaci odvodů.

Počet zaměstnanců

25

50

75

100

150

200

500

Odvod do státního rozpočtu

106.067,- Kč

212.135,- Kč

318.202,- Kč

424.270,- Kč

636.405,- Kč

848.540,- Kč

2.121.350,- Kč

Nákup ve formě náhradního plnění          

296.989,- Kč

593.978,- Kč

890.967,- Kč

1.187.956,- Kč

1.781.934,- Kč

2.375.912,- Kč

5.939.780,- Kč

V případě dalších dotazů kontaktujte: Danu Zadražilovou, tel.: 777 486 956, e-mail: dana.zadrazilova@ekovysocina.cz