NABÍZÍME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění - ušetřete 36% z hodnoty námi dodaných služeb!!!

Neplatíte odvody do státního rozpočtu zbytečně?

Společnost EKOVYSOČINA s.r.o. jako uznaný zaměstanavatel na chráněném trhu práce zaměstnává více než 50% zdravotně postižených pracovníků a je oprávněna poskytovat náhradní plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Naše služby pro Vás tak mohou být ještě výhodnější, protože veškeré námi dodávané služby a zboží lze započítat jako Náhradní plnění. Odběrem našich kvalitních, odborných a cenově dostupných služeb tak můžete navíc současně ušetřit na povinných odvodech do státního rozpočtu. Ty jsou povinné pro všechny zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, kteří neplní zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením. Snižte si Vaše náklady o 36% odebráním našich služeb a jejich následným započítáním jako Náhradní plnění!

Veškeré odběry v režimu náhradního plnění evidujeme v registru MPSV ČR dle platného zákona, což vám jako zákazníkům přináší 100% právní jistotu. Chcete-li si námi dodané služby uplatnit v rámci náhradního plnění, zašlete číslo uhrazené faktury nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejího zaplacení na e-mail: nahradniplneni@ekovysocina.cz

Po zaevidování faktury do systému evidence náhradního plnění vám přijde e-mailem výzva k potvrzení odebraného plnění.

Následující tabulka uvádí celkový průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců, povinnou výši odvodů do státního rozpočtu (při neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením), a proti tomu nutnou výši nákupu ve formě náhradního plnění pro kompenzaci odvodů.

Počet zaměstnanců

25

50

75

100

150

200

555

Odvod do státního rozpočtu

71.903,- Kč

143.805,- Kč

215.708,- Kč

287.610,- Kč

431.415,- Kč

575.220,- Kč

1.438.050,- Kč

Nákup ve formě náhradního plnění          

201.327,- Kč

402.654,- Kč

603.981,- Kč

805.308,- Kč

1.207.962,- Kč

1.610.616,- Kč

4.026.540,- Kč

V případě dalších dotazů kontaktujte: Lenka Kasáčková, tel.: 728 346 142, e-mail: lenka.kasackova@ekovysocina.cz