Příspěvky na hospodaření v lesích - nejpozději do 31. 3. 2018!

Středa 10. ledna

o_v_38

Vlastníci i najemci lesů mohou i v letošním roce žádat o finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Finanční příspěvky jsou přiznány všem žadatelům, kteří splní předepsané podmínky dané pravidly pro poskytování příspěvků.

Žádosti jsou přijímány prostřednicvím krajského úřadu. Ohlášení na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 20178 přijímá krajský úřad v době od 1. 9. 2017 do 31. 3. 2018. Ohlášení musí být provedeno před započetím práce. Formulář ohlášení lze nalézt na stránkách Ministerstva zemědělství., nebo krajských úřadů. Vlastníky lesa upozorňujeme, že o podporu na stejný předmět příspěvku mohou žádat pouze z jednoho zdroje.
Společnost EKOVYSOČINA s.ro. nabízí svým zákazníkům zdarma pomoc s vyřízením a administrací finančního příspěvku na hospodaření v lesích.
Další informace pro žadatele zde.