Hmyzí hotel - městské provedení

Náš hmyzí hotel do každého města na podporu biodiverzity!

Hmyzí hotely jsou ideální doplněk ploch městské zeleně na kterých neprobíhá intenzivní údržba.
Zadní strana může současně sloužit i jako informační plocha pro občany o způsobu péče o danou lokalitu
Podoba a provedení hmyzího hotelu je navržena tak, aby byla co nejodolnější vůči vandalismu.
Zadní strana hotelu může být opatřena informační deskou a hotel tak může sloužit současně i jako informační panel.

Cena s DPH (od): 18 870 

Rozměry hotelu - výška 2,2 metru, šířka 1,2 metru. Rozměry se můžou mírně lišit s ohledem na rustikální provedení.
Materiál - modřínový masiv, odkorněný a broušený bez povrchové úpravy (možno na žádost ošetřit dřevním térem nebo přírodním olejem), včetně výplně hotelu.
Informační tabule z hliníkové dibondové desky s folií, laminovaná s UV a antigrafitovou úpravou.
Kotvení na ocelových nosnících v betonových patkách.
Po dohodě je možné zajistit i obsah informačního panelu.
Doporučujeme objednat včetně montáže do betonových patek.

Termín dodání - na dotaz.

Produkt vyrábí a dodává společnost EKOVYSOČINA s.r.o., která zaměstnává více než 50% zdravotně postižených pracovníků a je oprávněna poskytovat náhradní plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Konečná cena produktu se můžu měnit v závislosti na zvolené specifikaci, nákladech za montáž nebo dopravu  Pro přesnou cenu využijte prosím poptávkový formulář.

Ze stejné kategorie