NAUČNÉ STEZKY A NÁVŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA


Naučné stezky jsou jedním ze způsobů jak návštěvníky seznámit s  přírodním a kulturním bohatstvím naší krajiny a informovat je o důvodech její ochrany.
Zajistíme pro Vás celou realizaci naučných stezek od jejich návrhu, zpracování informačního obsahu včetně ilustrací a fotografií, přes výrobu informačních panelů a nutné návštěvnické infrastruktury až po samotnou montáž.
Věnujeme se i údržbě a opravám již existujících naučných stezek.
Ozvěte se nám, najdeme řešení pro i váš nápad!


V oblasti naučných stezek a návštěvnické infrastruktury nabízíme:

- výroba a montáž stojanů informačních panelů včetně herních a interaktivních prvků

- zpracování informačního obsahu naučných stezek včetně zajištění ilustrací a fotografií

- grafické zpracování a tisk informačních panelů

- stavba povalových chodníků a lávek na naučných stezkách

- značení přírodních rezervací a přírodních památek

- výroba a instalace turistických odpočívadel a přístřešků

- výroba a montáž návštěvnické infrastrukury - herní stanoviště, lavičky, odpadkové koše

- údržba a opravy stávajících naučných stezek

NAPIŠTE NÁM