Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

16.4.2018

Druh zakázky: Krajinářství

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

Označení hranic vybraných evropsky významných lokalit na území Kraje Vysočina včetně zajištění informovanosti o přírodních hodnotách území - značení lokalit: Kamenný vrch u Heraltic, Niva Doubravy, Opatovské zákopy, U Miličovska, Hajnice, Údolí Oslavy a Chvojnice. Objednatel: Kraj Vysočina

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

Kraj Vysočina