Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

Údržba veřejné zeleně pro obec Radonín

9.1.2017

Údržba veřejné zeleně pro obec Radonín

Pravidelná údržba zeleně pro obec Radonín - mulčování trávy podél komunikací, probírky dřevin, úklid listí, prořezávky ovocných stromů, vyžínání obecních lesů a další práce podle potřeb. Objednatel: obec Radonín

Údržba veřejné zeleně pro obec Radonín

Obec Radonín