Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

Reference

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec

1.7.2019 Obnova ploch veřejné zeleně v obci Hybrálec formou opatření přírodě blízkému charakteru - realizace nových výsadeb dřevin a trvalek původních druhů, které podpořily druhovou skladbu a zvýšily variabilitu biotopů v obci. Objednatel: Obec Hybrálec Realizováno s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky.

Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina

Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina

19.4.2018 Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina - revitalizace trávníkových ploch, zmlazení keřové výsadby, dosadba růží, mulčování záhonů. Objednatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

16.4.2018 Označení hranic vybraných evropsky významných lokalit na území Kraje Vysočina včetně zajištění informovanosti o přírodních hodnotách území - značení lokalit: Kamenný vrch u Heraltic, Niva Doubravy, Opatovské zákopy, U Miličovska, Hajnice, Údolí Oslavy a Chvojnice. Objednatel: Kraj Vysočina

Naučné stezky okolo Velkého Meziříčí

Naučné stezky okolo Velkého Meziříčí

25.11.2020 Okolo Velkého Meziříčí jsme zrenovovali naučné stezky vedoucí Balinským a Nesměřským údolím. Opravili jsme stávající panely a stojany, vyměnili naučné info panely, opravili interaktivní prvky a nainstalovali lavičky na stezkách. Podrobný popis naučných stezek naleznete na: naucnestezky.mestovm.cz Objednatel: Velké Meziříčí

Stání na popelnice se zelenou střechou v Novém Veselí

Stání na popelnice se zelenou střechou v Novém Veselí

24.11.2020 V Novém Veselí stojí nová pergola se zelenou střechou, která slouží jak k zastřešení popelnic, tak pro okrasu, až na jaře pokvete. Stání na popelnice se nachází vedle základní školy v Nové Veselí, která má nádhernou přírodní školní zahradu s obrovskou vzácností - každé jaro se v jejich jezírku třou skokani ostronosí, kteří vždy na pár dní změní zbarvení své kůže zcela do modra. Objednatel: Městys Nové Veselí

Odpočívky v Polné

Odpočívky v Polné

27.10.2020 Pro město Polná jsme dodávali dvě turistická odpočívadla, informační ceduli o Podleském mlýně, dva stojany na kola a odpadkové koše. Obě odpočívky jsou na turisticky exponovaných místech. Jedna se nachází u Podleského mlýna na modré turistické stezce, druhou najdete poblíž symbolického hrobu Anežky Hrůzové. Objednatel: Město Polná