Reference

Úprava zahrady MŠ Ostrov nad Oslavou v přírodním stylu

Úprava zahrady MŠ Ostrov nad Oslavou v přírodním stylu

19.10.2019 Úprava zahrady MŠ Ostrov nad Oslavou v přírodním stylu - realizace nových výsadeb dřevin a trvalek formou extenzivních šterkových a štěpkových záhonů, stavba dvou venkovních učeben, dodávka dětských zahradních prvků. Objednatel: Obec Ostrov nad Oslavou Realizováno s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky.

Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje

Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje

26.7.2019 Výroba a instalace 9 kusů odpočívadel a 10 kusů informačních tabulí na cyklostezce podél soutoku řek Moravy a Dyje. Objednatel: Jihomoravský kraj

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec

1.7.2019 Obnova ploch veřejné zeleně v obci Hybrálec formou opatření přírodě blízkému charakteru - realizace nových výsadeb dřevin a trvalek původních druhů, které podpořily druhovou skladbu a zvýšily variabilitu biotopů v obci. Objednatel: Obec Hybrálec Realizováno s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky.

Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina

Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina

19.4.2018 Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina - revitalizace trávníkových ploch, zmlazení keřové výsadby, dosadba růží, mulčování záhonů. Objednatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

16.4.2018 Označení hranic vybraných evropsky významných lokalit na území Kraje Vysočina včetně zajištění informovanosti o přírodních hodnotách území - značení lokalit: Kamenný vrch u Heraltic, Niva Doubravy, Opatovské zákopy, U Miličovska, Hajnice, Údolí Oslavy a Chvojnice. Objednatel: Kraj Vysočina

Naučné stezky okolo Velkého Meziříčí

Naučné stezky okolo Velkého Meziříčí

25.11.2020 Okolo Velkého Meziříčí jsme zrenovovali naučné stezky vedoucí Balinským a Nesměřským údolím. Opravili jsme stávající panely a stojany, vyměnili naučné info panely, opravili interaktivní prvky a nainstalovali lavičky na stezkách. Podrobný popis naučných stezek naleznete na: naucnestezky.mestovm.cz Objednatel: Velké Meziříčí