Reference

Hmyzí hotely v Třebíči

Hmyzí hotely v Třebíči

2.6.2020 Ve spolupráci s odborem životního prostředí města Třebíč jsme vyrobili a nainstalovali tři hmyzí hotely, které jsou díky své velikosti v ulicích města téměř nepřehlédnutelné. Umístění nalezly na stráni pod ulicí Obránců míru, dále na Strážní hoře u Kostelíčku a na ulici Rafaelova. Objednatel: Město Třebíč

Úpravy okolí stacionáře ROSA v Bystřici nad Pernštejnem

Úpravy okolí stacionáře ROSA v Bystřici nad Pernštejnem

17.5.2020 V Bystřici nad Pernštejnem jsme v okolí místního denního stacionáře ROSA zakládali bylinkové a trvalkové záhony se slaměným mulčem, stavěli vyvýšené záhony včetně záhonů pro vozíčkáře, dodávali kompostér, pokládali chodníky ze zámkové dlažby a zakládali jezírko. Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

Vybudování nové tůně

Vybudování nové tůně

12.12.2019 Vybudování nové tůně v lokalitě přírodní památka Rybníky v Pouštích u Třeště. Objednatel: ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice

Úprava zahrady MŠ Ostrov nad Oslavou v přírodním stylu

Úprava zahrady MŠ Ostrov nad Oslavou v přírodním stylu

19.10.2019 Úprava zahrady MŠ Ostrov nad Oslavou v přírodním stylu - realizace nových výsadeb dřevin a trvalek formou extenzivních šterkových a štěpkových záhonů, stavba dvou venkovních učeben, dodávka dětských zahradních prvků. Objednatel: Obec Ostrov nad Oslavou Realizováno s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky.

Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje

Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje

26.7.2019 Výroba a instalace 9 kusů odpočívadel a 10 kusů informačních tabulí na cyklostezce podél soutoku řek Moravy a Dyje. Objednatel: Jihomoravský kraj

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Hybrálec

1.7.2019 Obnova ploch veřejné zeleně v obci Hybrálec formou opatření přírodě blízkému charakteru - realizace nových výsadeb dřevin a trvalek původních druhů, které podpořily druhovou skladbu a zvýšily variabilitu biotopů v obci. Objednatel: Obec Hybrálec Realizováno s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky.