Reference

Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina

Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina

19.4.2018 Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina - revitalizace trávníkových ploch, zmlazení keřové výsadby, dosadba růží, mulčování záhonů. Objednatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

16.4.2018 Označení hranic vybraných evropsky významných lokalit na území Kraje Vysočina včetně zajištění informovanosti o přírodních hodnotách území - značení lokalit: Kamenný vrch u Heraltic, Niva Doubravy, Opatovské zákopy, U Miličovska, Hajnice, Údolí Oslavy a Chvojnice. Objednatel: Kraj Vysočina

Stavebnice hmyzích hotelů

Stavebnice hmyzích hotelů

22.11.2021 Výroba stavebnic hmyzích hotelů jako dárkového předmětu pro obchodní partnery. Objednatel: TSR Czech Republic s.r.o.

Odpočívky v Humpolci

Odpočívky v Humpolci

10.11.2021 Výroba a montáž turistických odpočívadel s příslušenstvím v Humpolci. Objednatel: Město Humpolec

Výsadba habrového živého plotu

Výsadba habrového živého plotu

8.11.2021 Založení nového habrového plotu, který do budoucna odcloní nevzhledný drátěný plot na protipovodňové zdi. Objednatel: Muzem Kodet s.r.o.

Schody a zastínění maringotky v lesní školce

Schody a zastínění maringotky v lesní školce

1.9.2021 Výroba a montáž pódia, schodů a zastínění pro lesní mateřskou školku v Třebíči. Objednatel: Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola