Reference

Dřevěný chodník rybník Stráž Pelhřimov

Dřevěný chodník rybník Stráž Pelhřimov

24.3.2023 Stavba dřevěného povalového chodníku v rámci revitalizace rybníku Stráž u Pelhřimova. Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Turistický přístřešek Balinské údolí

Turistický přístřešek Balinské údolí

16.12.2022 Výroba, dodávka a stavba turistického přístřešku pro čtyři osoby pro naučnou stezku Balinským údolím. Objednatel: Město Velké Meziříčí

Ptačí pozorovatelna Starý Přísecký rybník

Ptačí pozorovatelna Starý Přísecký rybník

12.12.2022 Realizace dřevěné ptačí pozorovatelny v přírodní památce Starý Přísecký rybník. Objednatel: Kraj Vysočina

Lávka pro pěší v Údolí Chlébského potoka

Lávka pro pěší v Údolí Chlébského potoka

1.11.2022 Vybudování lávky pro pěší na území přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka. Objednatel: Kraj Vysočina

Značení hranic evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina

Značení hranic evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina

21.10.2022 Výroba a instalace 34 nových informačních panelů ve evropsky významných lokalitých Kraje Vysočina včetně vytvoření informačního a grafického obsahu s cílem zajistit informovanost věřejnosti o předmětu ochrany na jednotlivých lokalitách a výroba a instalace 189 kusů značení hranic území. Objednatel: Kraj Vysočina

Informační panely pro maloplošná zvláště chráněná území v Kraji Vysočina

Informační panely pro maloplošná zvláště chráněná území v Kraji Vysočina

19.10.2022 Výroba a instalace 49 nových informačních panelů ve 33 přírodních rezervacích a přírodních památkách Kraje Vysočina včetně vytvoření informačního a grafického obsahu s cílem zajistit informovanost věřejnosti o předmětu ochrany na jednotlivých lokalitách. Objednatel: Kraj Vysočina