Reference

Turistický infopanel pro obec Radonín

Turistický infopanel pro obec Radonín

26.7.2022 Turistický informační panel v obci Radonín. Objednatel: Obec Radonín

Zahradní mobiliář pro ZŠ Rozdrojovice

Zahradní mobiliář pro ZŠ Rozdrojovice

1.7.2022 Dodávka vybavení zahradního mobiliáře pro školní zahradu ZŠ Rozdrojovice. Objednatel: ZŠ Rozdrojovice

Interaktivní naučné tabule

Interaktivní naučné tabule

12.4.2022 Výroba, dodávka a montáž interaktivních naučných cedulí do vybraných evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina. Objednatel: Kraj Vysočina

Autobusová zastávka Skrýšov

Autobusová zastávka Skrýšov

31.3.2022 Stavba nové dřevěné autobusové zastávky v obci Skrýšov u Polné. Objednatel: Město Polná

Tůně Horní Vilémovice

Tůně Horní Vilémovice

9.3.2022 Vybudování soustavy tůní u obce Horní Vilémovice pro zadržování vody v krajině. Objednatel: fyzická osoba

Povalové chodníky v přírodní rezervaci Údolí chlébského potoka

Povalové chodníky v přírodní rezervaci Údolí chlébského potoka

30.11.2021 Stavba povalových chodníků v přírodní rezervaci Údolí chlébského potoka na ochranu místního bleduliště. Objednatel: Kraj Vysočina