Reference

Hmyzí hotely a motýlí domek do přírodní zahrady

Hmyzí hotely a motýlí domek do přírodní zahrady

22.6.2018 Firmě Litobal s.r.o. jsme do jejich krásné přírodní zahrady, která je součástí jejich provozovny, dodali hmyzí hotely a motýli domek.

Výroba a montáž kompostovacích toalet pro výukovou zahradu

Výroba a montáž kompostovacích toalet pro výukovou zahradu

30.5.2018 Kompletní výroba a dodávka kompostovacích toalet do výukové zahrady v Třebíči. Objednatel: Kids for Kids z.s.

Výroba vyvýšených záhonů pro komunitní zahradu v Třebíči

Výroba vyvýšených záhonů pro komunitní zahradu v Třebíči

20.4.2018 Výroba vyvýšených záhonů pro výukovou a komunitní Zahradu u řeky v Třebíči. Objednatel: Chaloupky o.p.s.

Asanační opatření - EVL Na Podlesích

Asanační opatření - EVL Na Podlesích

19.4.2018 Realizace asanačního managementu na zvláště chráněného území na Podlesí - asanační kosení, redukce bultů ostřice odchylné, odstranění náletových dřevin včetně pařezů. Objednatel: Kraj Vysočina

Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina

Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina

19.4.2018 Realizace zahradnických opatření v sídle Kraje Vysočina - revitalizace trávníkových ploch, zmlazení keřové výsadby, dosadba růží, mulčování záhonů. Objednatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

Označení hranic ZCHÚ a EVL v rámci soustavy Natura 2000

16.4.2018 Označení hranic vybraných evropsky významných lokalit na území Kraje Vysočina včetně zajištění informovanosti o přírodních hodnotách území - značení lokalit: Kamenný vrch u Heraltic, Niva Doubravy, Opatovské zákopy, U Miličovska, Hajnice, Údolí Oslavy a Chvojnice. Objednatel: Kraj Vysočina